Održan LTC u Novom Sadu

Tokom prethodnog vikenda Lokalni Odbor AEGEE-Novi Sad organizovao je Local Training Course (LTC) za svoje volontere i volontere AEGEE-a iz Beograda. Kako je pandemija korona virusa znatno uticala na rad naše organizacije, te su sve naše aktivnosti ili bile zaustavljene ili su se održavale u online formatu, s nestrpljenjem smo čekali da broj zaraženih opadne i da se stvore uslovi da se okupimo uživo.

Zato smo prethodni vikend iskoristili da naše volontere opremimo osnovnim znanjima o AEGEE-u, projektnom menadžmentu i oglašavanju na društvenim mrežama. Svaka od ovih tema izuzetno je važna za funkcionisanje naše organizacije pa je izuzetno važno znanje koje poseduju stariji članovi preneti na one novije, koji će uskoro preuzeti liderske poziciju unutar lokalnih antena.

Prvog dana naš dugogodišnji član Novak Simin održao je niz radionica koje su okupljenima pomogle da se upoznaju sa strukturom AEGEE-a, najvećim projektima koje organizacija sprovodi, kao i osnovama projektnog menadžmenta. Drugog dana treninga, Rosana Mokuš, PR AEGEE-Novog Sada, održala je interaktivne radionice s ciljem upoznavanja okupljenih s koracima koje je neophodno preduzeti kako bi oglašavanje na društvenim mrežama bilo uspešno.

Tokom drugog dana LTC-a članovi AEGEE Beograda izabrali su novi Lokalni Odbor i članove Nadzornog Odbora. Za predsednicu izabrana je Jana Nikolić, blagajnik u narednom mandatu biće Filip Borisavljević, dok će funkciju sekretara u narednih godinu dana vršiti Natalija Živanivić. Za članice Nadzornog Odbora izabrane su Isidora Braljinac i Aleksandra Icić.