Board

PREDSEDNIk

NOVAK SIMIN

SEKRETAR

Milana janačković

Članica je AEGEE-a 3 godine, u bordu je prethodno bila na funkciji osobe odgovorne za ljudske resurse i predsednice. Funkciju predsednice vrši drugi put i koordiniše radom organizacije i predstavlja organizaciju na međunarodnom nivou.

Trenutno je studentkinja završne godine osnovnih akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka na smeru Projektni menadžment. Ujedno se priprema za nastavak školovanja u inostranstvu.


milana.janackovic@aegee.eu

blagajnik

teodora ćurčić