O nama


AEGEE Novi Sad je interdisciplinarna omladinska organizacija sa sedištem u Novom Sadu. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE-Novi Sad je otvoren za mlade iz svih oblasti. Kroz naše aktivnosti, podstičemo studente i mlade ljude za preuzimanje aktivne uloge u lokalnom i evropskom društvu. Stvaramo prostore za dijalog, razmenu iskustava, sticanje znanja i osnaživanje međusobnog razumevanja. Sa ponosom negujemo metode neformalnog obrazovanja, promociju i razmenu kulture, sa ciljem izgradnje demokratskog društva bez granica, bogatog različitostima.

AEGEE-Novi Sad je član AEGEE-Europe mreže od decembra 1995. godine. Do danas je izgradio ime ozbiljne, odgovorne i profesionalne omladinske organizacije. Iza sebe ima preko 45 uspešno realizovanih međunarodnih studentskih projekata. Veliki broj projekata finansiran je od strane Evropske Komisije, Saveta Evrope i drugih institucija iz njihovih fondova, što još više potvrđuje ozbiljnost kojom pristupamo svakom projektu i njegovom izvršavanju. U više navrata smo bili inicijatori višegodišnjih međunarodnih programa, koji su se vremenom, sa regionalnog proširili i na širi evropski nivo. Projektima su se bavili isključivo volonteri, koji su pored toga uspešno ispunjavali sve obaveze na svojim univerzitetima ili radnim mestima.

Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE-Novi Sad je oduvek bio da predstavimo Novi Sad u njegovom najboljem svetlu. Ovo je grad koji uprkos svim poteškoćama koje su se desile u prošlosti, ne zaostaje za ostatkom Evrope. Zbog svega toga, danas u širokim evropskim akademskim krugovima, ime Novi Sad budi lepa sećanja studentima širom Evrope.

Ponosni smo na činjenicu da smo u proteklim godinama rada uspeli da doprinesemo razvijanju mnogih sposobnosti naših članova, koje su im pomogle u kasnijem ličnom i profesionalnom napretku. Multidisciplinarnost je naša najveća vrlina jer ona u AEGEE-Novi Sad okuplja mlade različitog akademskog usmerenja i ujedinjuje oko uspešnog izvršavanja zajedničkih ciljeva.

AEGEE-Novi Sad je zbog svog uspeha na domaćem i međunarodnom planu, za svoje projekte i manifestacije dobio zvaničnu podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije kao i Univerziteta u Novom Sadu.

AEGEE-Novi Sad je punopravna članica KOMS-a.