AEGEE Novi Sad

 

144054589238639


AEGEE Novi Sad je interdisciplinarna omladinska organizacija sa sedištem u Novom Sadu. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE-Novi Sad je otvoren za mlade iz svih oblasti. Kroz naše aktivnosti, podstičemo studente i mlade ljude za preuzimanje aktivne uloge u lokalnom i evropskom društvu. Stvaramo prostore za dijalog, razmenu iskustava, sticanje znanja i osnaživanje međusobnog razumevanja. Sa ponosom negujemo metode neformalnog obrazovanja, promociju i razmenu kulture, sa ciljem izgradnje demokratskog društva bez granica, bogatog različitostima.

AEGEE-Novi Sad je član AEGEE-Europe mreže od decembra 1995. godine. Do danas je izgradio ime ozbiljne, odgovorne i profesionalne omladinske organizacije. Iza sebe ima preko 45 uspešno realizovanih međunarodnih studentskih projekata. Veliki broj projekata finansiran je od strane Evropske Komisije, Saveta Evrope i drugih institucija iz njihovih fondova, što još više potvrđuje ozbiljnost kojom pristupamo svakom projektu i njegovom izvršavanju. U više navrata smo bili inicijatori višegodišnjih međunarodnih programa, koji su se vremenom, sa regionalnog proširili i na širi evropski nivo. Projektima su se bavili isključivo volonteri, koji su pored toga uspešno ispunjavali sve obaveze na svojim univerzitetima ili radnim mestima.

Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE-Novi Sad je oduvek bio da predstavimo Novi Sad u njegovom najboljem svetlu. Ovo je grad koji uprkos svim poteškoćama koje su se desile u prošlosti, ne zaostaje za ostatkom Evrope. Zbog svega toga, danas u širokim evropskim akademskim krugovima, ime Novi Sad budi lepa sećanja studentima širom Evrope.

Ponosni smo na činjenicu da smo u proteklim godinama rada uspeli da doprinesemo razvijanju mnogih sposobnosti naših članova,  koje su im pomogle u kasnijem ličnom i profesionalnom napretku. Multidisciplinarnost je naša najveća vrlina jer ona u AEGEE-Novi Sad okuplja mlade različitog akademskog usmerenja i ujedinjuje oko uspešnog izvršavanja zajedničkih ciljeva.

AEGEE-Novi Sad je zbog svog uspeha na domaćem i međunarodnom planu, za svoje projekte i manifestacije dobio zvaničnu podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije kao i Univerziteta u Novom Sadu.

AEGEE-Novi Sad je punopravna članica KOMS-a.

Novi Sad City

Novi Sad City

RTV

RTV

Portal Mladi

Portal Mladi

FTN

FTN

Jazas omladina

Jazas omladina

FFN

FFN

LG Estiem

LG Estiem

ESN

ESN

021

021

Coca Cola Hellenic

Coca Cola Hellenic

Gradsko zelenilo NS

Gradsko zelenilo NS

Akademija Oxford

Akademija Oxford

Edukacija

Edukacija

AEGEE BG

AEGEE BG

AEGEE Nis

AEGEE Nis

AEGEE Europe

AEGEE Europe

Vlada Vojvodine

Vlada Vojvodine

Univerzitetski Odjek

Univerzitetski Odjek

Belgrade Modern Hostel

Belgrade Modern Hostel

PSD Zeleznicar

PSD Zeleznicar

Omladinske novine

Omladinske novine

Prodaja majica Kika

Prodaja majica Kika

Studentski život

Studentski život

Folklorno udruženje "Veliko kolo"

Folklorno udruženje "Veliko kolo"