ŠTA JE AEGEE

IMG_6305-1024x423-e1440545207794


Opšti podaci o AEGEEu

AEGEE je osnovan 1985. u Parizu od strane grupe studenata iz “Grandes Ecoles” pod imenom AEGEE-ETATS GENERAUX DES ETUDIANTS DE L’EUROPE. Ime je povezano sa Egejskim morem (La mer egee) gde je stvorena demokratija pre 2000 godina.

AEGEE je najveća interdisciplinarna studentska organizacija u Evropi, koja promoviše ujedinjenje Evrope, prekograničnu saradnju, komunikaciju, integraciju među studentima i teži da stvori otvoreno i tolerantno društvo sutrašnjice. AEGEE je dobrovoljna, neprofitabilna organizacija koja deluje nevezano za bilo koju političku partiju. Predstavljena je u 270 univerzitetskih gradova, u 40 zemalja žirom Evrope i ima oko 13000 članova. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitabilna organizacija, AEGEE je otvorena za studente svih fakulteta.

Šta AEGEE čini istinski evropskim je to da AEGEE ne koristi nacionalni nivo, već se potpuno oslanja na lokalne grupe (tzv. antene) u universitetskim gradovima širom Evrope. Sama struktura ne dozvoljava stvaranje fizičkih i trudi se da izbriše postojanje mentalnih granica medju studentima koji dolaze iz svih krajeva Evrope. Na kraju, aktivnosti svih “antena “su koordinirane od strane Evropske Komisije.
“Antena” je ime lokalnog AEGEE- a. Ona obično organizuje najmanje jedan evropski dogadjaj u toku godine kao i lokalne aktivnosti. Postoji 270 antena i AEGEE kontakt grupa od Moskve do Londona, od Istanbula do Stokholma.

AEGEE uživa podršku Evropske Komisije, ima konsultativni status u Savetu Evrope i UN.
AEGEE je takodje član evropskog omladinskog foruma i saradjuje sa UNESCO-m na medjunarodnim projektima.

ZAŠTO AEGEE?

Zato što želimo otvorenu i tolerantnu Evropu bez granica i predrasuda.
Zato što za nas granice ne postoje.
Zato što znamo da možemo i umemo i to dokazujemo iz godine u godinu.
Zato što imamo prijatelje širom Evrope koje možemo da posetimo kad god to poželimo.
Zato što je super provod.

NAŠI CILJEVI?

promovišemo ujedinjenje Evrope bez predrasuda
omogućavamo stvaranje otvorenog i tolerantnog društva današnjice i sutrašnjice
ojačavamo demokratiju, ljudska prava, toleranciju, civilno društvo, mobilnost i evropsku dimenziju u obrazovanju
podstičemo stalno usavršavanje mladih

KAKO TO POSTIŽEMO?

Omogućavajući saradnju, komunikaciju i integraciju studenata Evrope.

GDE SMO AKTIVNI?

na polju visokog obrazovanja
na polju kulturalnih razmena
na polju mira i stabilnosti
na polju aktivnog građanskog društva

NAŠE AKTIVNOSTI?

 • Projekat Letnji Univerzitet  Tradicionalna godišnja manifestacija u okviru AEGEE Europe je Letnji Univerzitet – Summer University (SU). Održava se na nivou antene, jedanput godišnje, tokom leta, u trajanju od dve ili tri nedelje. Cilj ovog letnjeg projekta su upoznavanje jezika, kulture, običaja, načina života, istorije pojedine zemlje. SU predstavlja najbolji način sticanja novih prijatelja i putovanja širom Evrope. Održava se u preko 250 evropskih gradova, što omogućava svim zainteresovanima veliki izbor. Zainteresovanost za SU je ogromna. Sledeći podatak svedoči o tome. Na Letnji Univerzitet, na nivou svih antena – organizatora prijavi se oko 10 000 studenata svake godine, ali samo oko 6000 najsrećnijih i najmotivisanijih (odabir učesnika vrši se na osnovu priloženih motivacionih pisama) uspe da doživi letnju AEGEE čaroliju.

Ukratko, pogledajte šta je to avantura zvana ‘AEGEE Letnji Univerzitet’


 

 • Projekat studentskih razmena
  Kao prevashodni cilj ima razmenu između studenata iz čitave Evrope zbog druženja, aktivnog učenja i razmena novih ideja. AEGEE Novi Sad je u godinama svog postojanja inicirao i bio učesnik više studentskih razmena. Jedna od njih je bila Razmena AEGEE Novi Sad – AEGEE Torino 2014
 • Događaji, seminari, konferencije…
  AEGEE Novi Sad organizovao je, što samostalno, što u saradnji sa ostalim nevladinim organizacijama i veći broj seminara i konferencija, kako edukativnog tako i zabavnog karaktera. Trenutno je AEGEE Novi Sad jedna od organizacija članica Lokalnog Odbora, koji upravlja Kandidaturom Novog Sada za Omladinsku prestonicu Evrope.
 • Agora
  Agora je događaj koji se organizuje dva puta godišnje od strane neke od AEGEE antena. Cilj je donošenje strategija i odlučivanje u kom pravcu će se razvijati AEGEE u narednom periodu, kao i izglasavanje predsedništva AEGEE-a. Svaki član AEGEE-a može se prijaviti da učestvuje na ovom događaju.
 • EPM (European Planning Meeting)
  – se održava jednom godišnje i okuplja oko 300 aktivnih, iskusnih članova AEGEE-a koji rade na sastavljanju plana aktivnosti za narednu godinu. Svaki EPM pored glavnog cilja, pisanja akcionog plana, bavi se i određenom tematikom. U skladu sa tim organizuju se radionice, diskusije i okrugli stolovi na kojima učesnici razmenjuju iskustva i mišljenja.

1

Više o Agori i EPM-u na ovom linku.

www.aegee.org