AEGEE Novi Sad

144054589238639


AEGEE Novi Sad je član AEGEE Europe mreže od marta 1996. godine. Do danas je izgradio ime ozbiljne, odgovorne i profesionalne studentske organizacije. Iza sebe ima preko 45 uspešno okončanih međunarodnih studentskih projekata. Većinu projekata je finansirala Evropska Komisija iz svojih fondova, što još više potvrđuje ozbiljnost kojom pristupamo svakom projektu i njegovom izvršavanju. U više navrata smo bili inicijatori višegodišnjih međunarodnih programa, koji su se vremenom, sa regionalnog proširili i na širi Evropski nivo. Projektima su se bavili isključivo studenti, koji su pored toga uspešno ispunjavali sve obaveze na svojim univerzitetima.


Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE Novi Sad je oduvek bio da predstavimo Novi Sad u njegovom najboljem svetlu. Ovo je grad koji uprkos svim poteškoćama koje su se desile u prošlosti, ne zaostaje za ostatkom Evrope. Zbog svega toga, danas u širokim evropskim akademskim krugovima, ime Novi Sad budi lepa sećanja studentima širom Evrope.


Ponosni smo na činjenicu da smo u proteklim godinama rada uspeli da doprinesemo razvijanju mnogih sposobnosti naših članova,  koje su im pomogle u kasnijem ličnom i profesionalnom napretku. Multidisciplinarnost je naša najveća vrlina jer ona u AEGEE Novi Sad okuplja mlade različitog akademskog usmerenja i ujedinjuje oko uspešnog izvršavanja zajedničkih ciljeva.


AEGEE Novi Sad je zbog svog uspeha na domaćem i međunarodnom planu, za svoje projekte i manifestacije dobio zvaničnu podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije kao i Univerziteta u Novom Sadu.

12. marta 2011. godine na Tari, osnovan je KOMS. Ispunjavajući sve kriterijume koji su bili potrebni za ulazak u jednu krovnu organizaciju AEGEE Novi Sad je postao punopravna članica KOMS-a.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 53 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

koms_logo